"วิสัยทัศน์กว้างไกล  ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ใส่ใจพัฒนา"

ฟังเพลงประจำ อบต.วังแก้ว
Download Embed Embed this video on your site


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2013 เวลา 23:46 น.)

 

 

Attachments:
Download this file (CCF12052558.pdf)ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
Download this file (CCF12052558_0001.pdf)ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
Download this file (IMG_0001.pdf)ประกาศสำเนาแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2557(แผ่น2)
Download this file (การปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน.pdf) ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์
Download this file (ประกาศกำหนดสมัยประชุม.pdf)ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.วังแก้ว
Download this file (ประกาศกำหนดสมัยประชุม57.pdf)ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.วังแก้ว ปี 57 และสมัยแรกปีถัดไป
Download this file (ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและ\'งบประกอบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2557.pdf)ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2557
Download this file (ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.7 แผ่น 1.pdf)ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.7 แผ่น 1
Download this file (ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.7 แผ่น 2.pdf)ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.7 แผ่น 2
Download this file (ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 แผ่น 1.pdf)ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 แผ่น 1
Download this file (ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 แผ่น 2.pdf)ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 แผ่น 2
Download this file (ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 แผ่น 1.pdf)ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 แผ่น 1
Download this file (ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 แผ่น 2.pdf)ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 แผ่น 2
Download this file (ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.5 แผ่น 1.pdf)ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.5 แผ่น 1
Download this file (ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.5 แผ่น 2.pdf)ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.5 แผ่น 2
Download this file (ประกาศส่งweb1.pdf)แจงกำหนดการชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำป- ๒๕๕8
Download this file (ประกาศส่งweb2.pdf)แจ้งกำหนดการชำระภาษีและคาธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี( ๒๕๕๘)
Download this file (ประกาศเรียกประชุม1-57.pdf)ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
Download this file (ประกาศเรียกประชุม3-57.pdf)ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557
Download this file (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ. 2540.pdf)การจัดองค์ความรู้ในองค์กร1พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
Download this file (รับโอนย้าย.pdf)ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)
Download this file (สาระน่ารู้ประหยัดไฟ.pdf)สาระน่ารู้วิธีประหยัดไฟ
Download this file (องค์ความรู้.pdf)การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
Download this file (เรียกประชุม4-57.pdf)ประกาศเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
Download this file (แผ่นพับประชาสัมพันธ์.pdf)แผ่นพับประชาสัมพันธ์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 13:46 น.)

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2011 เวลา 13:07 น.)

 

 
สำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้ อบต.วังแก้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
 
พยากรณ์อากาศ

ล๊อกอินจำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
176071 ผู้เยี่ยมชม